Friskvård hos oss!

Har du rätt till friskvårdsbidrag?

Det finns idag en medvetenhet i de flesta företag och på de flesta arbetsplatser om att arbeta förebyggande mot sjukskrivningar. Att vara aktiv och ta hand om kroppen hjälper mot sjukskrivningar sjukdomar och stress som vart år kostar företaget mycket pengar!

Löpträning är en träningsform som är godkänd av skatteverket och med ditt företags samtycke kan du använda friskvårdspengen till löpträning med Vinden mot kinden.

 

Hur fungerar det?

När ett företag betalar dina aktiviteter så betyder det att de inte behöver betala skatt och moms. Det finns inget fast belopp utan det är upp till din arbetsgivare att bestämma.

 

Hur får du bidraget?

På de flesta arbetsplatser fungerar det så att du själv lägger ut summan och sedan ber mig om kvitto som du visar upp till din arbetsgivare för att sedan få pengar för utlägget. Ta kontakt med din chef eller friskvårdsansvariga om detta.